Menu

Certificat d’anglès CLUC

El CLUC és el certificat de llengües de les dotze universitats de Catalunya. Està aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior) i reconegut per CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).

L’examen avalua i certifica el vostre nivell d’anglès segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) de les quatre destreses lingüístiques, és a dir,  expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, amb garantia universitària.

Amb aquest certificat interuniversitari podeu acreditar el nivell que necessiteu per acabar els estudis de grau a les universitats catalanes, reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i accedir a convocatòries de mobilitat, beques i ajuts. També és vàlid per acreditar el vostre nivell B2 de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-vos en el lloc de treball.

Destinataris

S’hi pot presentar l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell en les quatre competències lingüístiques. També s’adreça al públic general que tingui més de 18 anys.