Menu

Durant el 2017 hi haurà dues convocatòries de l’examen CLUC B2: una al juny i una segona a l’octubre.

Per la convocatòria de juny el període de matrícula és del 8 al 19 de maig i el període de realització dels exàmens és del 12 al 23 de juny. Els resultats es publiquen el 14 de juliol.

Les proves d’expressió i de comprensió escrita i la prova de comprensió oral es fan a totes les universitats el mateix dia i hora: el 16 de juny a les 10 h; les proves d’expressió oral, del 12 al 23 de juny (consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu). 

Per la convocatòria d’octubre el període de matrícula és del 18 al 29 de setembre i el període de realització dels exàmens és del 16 al 27 d’octubre.

Les proves d’expressió i de comprensió escrita i la prova de comprensió oral es fan a totes les universitats el mateix dia i hora: el 20 d’octubre a les 10 h; les proves d’expressió oral, del 16 al 27 d’octubre (consulteu el calendari i l’horari exacte a la universitat on us matriculeu).