skip to Main Content

Certificat d’italià de nivell B2

El CLUC B2 és el certificat de llengües de les dotze universitats de Catalunya. Està aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya, acreditat per ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) i reconegut per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, la CRUE.

L’examen avalua i certifica el Nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR) de les quatre destreses lingüístiques, és a dir,  expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita, amb garantia universitària.

Aquest certificat interuniversitari acredita el nivell B2 necessari per acabar els estudis de grau en les universitats catalanes, permet reconèixer crèdits (consulteu la normativa vigent a la universitat on curseu els estudis de grau) i és també útil per a les convocatòries de mobilitat i per a accés a beques o ajuts; també és vàlid per acreditar el nivell B2 de llengua a l’hora de buscar feina o bé promocionar-se en el lloc de treball.

Destinataris

Es poden presentar l’alumnat, el PAS i el PDI de totes les universitats catalanes que necessiti certificar de manera fiable el seu nivell B2 en les quatre competències lingüístiques. També per al públic general que sigui major de 18 anys.

Back To Top