Skip to content

Certificat d’anglès CLUC-EMI

El Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al Personal Docent i Investigador, CLUC-EMI, inclou una prova escrita i una oral, i té com objectiu principal avaluar si l’examinand té la capacitat lingüística necessària per portar a terme la tasca docent en anglès. Les competències lingüístiques que s’avaluaran es troben en alguns casos, a la franja del B2 del nivell del MECR i, en altres casos, en el nivell C1 del MECR.

Consulta el document informatiu de la prova, els criteris d’avaluació i les mostres de tasques de la part escrita i oral.

Aquest certificat va adreçat al personal acadèmic interessat a acreditar la seva capacitació lingüística per a la docència en anglès en l’àmbit universitari.

Back To Top