Skip to content

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) ofereix els certificats dels nivells inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2) als membres de la comunitat universitària i, segons el nivell i la universitat, al públic en general que prèviament hagin seguit un procés de formació de llengua catalana dels serveis lingüístics universitaris, en format presencial, semipresencial o no presencial.

Cada universitat s’encarrega de regular el procés d’acreditació dels estudiants, personal docent i personal d’administració i serveis d’acord amb les seves necessitats i segons la normativa vigent.

Les universitats ofereixen formació de llengua catalana i fan les convocatòries dels exàmens. Cal informar-se a cada universitat de la formació i dels exàmens que es duen a terme, ja que les universitats que imparteixen formació fixen les condicions d’accés als exàmens.

Dates de les convocatòries CIFALC interuniversitàries per al curs 2023-2024 dels nivells B2, C1, C2 i Jurídic (part escrita):

Nivell B2: 8 de juny de 2024.

Nivell C1/C1 per a PDI: 8 de juny de 2024.

Nivell C2: 8 de juny de 2024 i 25 de juliol de 2024.

Jurídic: 14 de juny de 2024. Excepcionalment, la UOC fa l’examen de jurídic el 8 de juny.

Dates de les convocatòries CIFALC interuniversitàries per al curs 2024-2025 dels nivells B2, C1, C2 i Jurídic (part escrita):

Nivell B2: 8 de febrer de 2025 i 14 de juny de 2025.

Nivell C1/C1 per a PDI: 11 d’octubre de 2024, 13 de desembre de 2024 (convocatòria extraordinària de C1 PDI), 8 de febrer de 2025, 14 de juny de 2025.

Nivell C2: 8 de febrer de 2025, 14 de juny de 2025 i 25 de juliol de 2025.

Jurídic: 14 de febrer de 2025 i 20 de juny de 2025.

Normativa dels certificats de coneixements de llengua catalana

Els serveis lingüístics universitaris han desenvolupat una normativa interuniversitària a través de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) sobre els certificats de coneixements de llengua catalana que regula els nivells que ofereixen, les convocatòries d’exàmens, els requisits per presentar-se als exàmens, el període d’inscripcions, els aspectes relacionats amb la realització dels exàmens, la publicació dels resultats, la revisió d’exàmens i el lliurament de certificats corresponents en el si de cada universitat.

Podeu consultar alguns d’aquests aspectes en l’apartat de preguntes més freqüents.

Back To Top