Skip to content

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), formada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes, és l’òrgan interuniversitari encarregat d’impulsar i garantir la formació i l’acreditació lingüístiques segons els convenis signats pels rectors de les universitats de Catalunya i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Cultura.

Certificats de llengües

Les universitats ofereixen, d’una banda, els certificats de coneixements de llengua catalana que permeten acreditar cinc nivells de competència lingüística en català, regulats en el Decret publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5610 de 19.4.2010). I, d’altra banda, acrediten nivells d’anglès, alemany, francès i italià a través de certificats  reconeguts per la Generalitat de Catalunya i, en alguns casos, reconeguts també per l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES).

Convocatòries

Les universitats ofereixen formació en aquestes llengües i organitzen les convocatòries dels exàmens. Les convocatòries dels exàmens de català són interuniversitàries; per a les altres llengües cada universitat té les seves pròpies convocatòries. Cal informar-se en cada universitat de la formació i dels exàmens que s’hi duen a terme.

Serveis lingüístics

Back To Top