Skip to content

La Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC) té com a objectiu principal coordinar la formació i l’acreditació lingüístiques de les universitats de Catalunya. Aquesta coordinació es formalitza mitjançant un conveni.

Convenis

El 3 de novembre de 2000 signen el conveni per a la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya.

El 22 de juliol de 2004 s’incorporen a la CIFOLC la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili.

El 15 de setembre de 2009 s’incorporen a la CIFOLC la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de Vic i la Universitat Abat Oliba.

El 28 de juny de 2013 l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes signen per fixar l’evolució de la CIFOLC cap a la CIFALC amb l’objectiu d’incorporar la formació i acreditació d’altres llengües a més del català.

El 15 de desembre del 2014 les parts de l’anterior conveni volen continuar col·laborant en el futur i signen un nou conveni subvencional per fomentar les competències que la CIFALC té encomanades i on s’exposa la previsió de les principals línies d’actuació.

Objectius

  • Coordinar projectes de formació en llengües en l’àmbit del sistema universitari de Catalunya.
  • Facilitar la cooperació entre els serveis lingüístics universitaris pel que fa als aspectes que tenen relació amb l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües a la universitat.
  • Gestionar els exàmens interuniversitaris d’acreditació per obtenir els certificats de coneixements lingüístics, homologats per la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, avalats per les universitats de Catalunya, i consensuats en el si del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Universitats

Back To Top