Skip to content

El certificat de llengües de les universitats de Catalunya: el CLUC d’alemany, francès, anglès i italià uninivell

Examen presencial per certificar el nivell B2 d’alemany, francés, anglès o italià.

Back To Top